Bomhus båtklubb har gamla anor. Redan 1937 samlades ett tjugotal båtägare runt Sikvik för att se om det fanns intresse av att bilda en båtklubb i området.

Av de diskussioner som följde under mötet, framgick att bildandet av en båtklubb inte bara var önskvärt, utan till och med nödvändigt, om man skulle kunna åstadkomma en ordentlig utprickning i hemmavattnen. Samt att kunna få till en gemensam båthamn.

I korta drag var det så det gick till när klubben bildades, fast den gången under namnet Korsnäsverkens Motorbåtsklubb.

1947 kunde man köpa Gävle Motorbåtsklubbs gamla anläggning på Tjyvharen, som arrenderades av Gävle stad. Det här var naturligtvis ett stort och viktigt steg i klubbens utveckling. Och det var inte ovanligt att det kunde komma 60 – 70 båtar till klubbens olika arrangemang redan då.

1956 upprättade klubben ett arrendekontrakt med kommunen gällande Kullerharen. Och därmed inleddes en ny epok i klubbens historia.

Massor av frivilligt arbete fick naturligtvis läggas ned under dom följande åren, för att man skulle kunna åstadkomma den fina anläggning som klubben kan visa upp idag.

(Mer om klubbens historia och annan information finns att läsa på hemsidan)

Navigationskurs i klubbens regi redan 1938 !

1973 ändrade man namnet till Bomhus Båtklubb, och idag har klubben 321 medlemmar, inklusive familjemedlemmar.

Kullerharen ligger, i likhet med Waxholm, vid inloppet till staden. Men här; utanför Gävle är det betydligt större chans att kunna hitta en ledig gästplats innan solen går ned. Det finns bryggor både åt nordost och åt sydväst på ön, så det finns alltid gott skydd om vädergudarna skulle bli griniga.

Det mest aktuella projektet för tillfället är en bastu med dusch. Det kommer vi att jobba med så länge vi har fritt vatten och villiga armar att tillgå, berättar Hans Olov ”Lollo” Andersson som är klubbens ordförande.

Vi har även planer på att bygga en friggebod som ska kunna användas för uthyrning. Ja, vi har faktiskt det mesta som en besökare kan önska sig.

Det finns dusch med varmvatten, sjövatten visserligen men det brukar inte vara nåt problem för sjöfolk, fortsätter Lollo.

Det finns till och med en lekplats med en ny gungställning för dom yngre. Hur många klubbholmar kan skryta med det? Och enligt Lollo hittar man skärgårdens snyggaste och garanterat luktfria utedass på Kullerharen.

Eventuella doftupplevelser må tillskrivas intilliggande massafabriker. (reds. anm.)

Och sist men inte minst, vi har en mycket aktiv festkommitté, och det är viktigt i en båtklubb, avslutar Lollo.

Hamnavgiften på Kullerharen är frivillig, men de flesta gästskeppare brukar betala 50:-/dygnet. Och 25:- extra om man vill ha el.

Alla som sköter sig är välkomna till vår vackra klubbholme hälsar Bomhus Båtklubb.

Bomhus Båtklubbs hemsida

Festbilderna är tagna av Hans Olov Andersson och dom svartvita av en okänd fotograf