Den 2 september bjöd på strålande sensommarväder och Hälsinglands båtförbund bjöd in till en båtklubbsdag på Sandarne båtklubb. På programmet stod förutom information om Svenska Båtunionen och båtlivets miljöutmaningar, försäkringsinformation från Svenska Sjö med VD Per Grywenz på plats. Per-Arne Åkerström var också där för att slå ett slag för den betydelsefulla egenkontrollen. Båtsamverkan och stöldskydd fångade också besökarnas intresse och ett antal jollar var riggade för ungdomar som ville segla. Vi hade dessutom SBU-flytvästar att dela ut till ungdomarna vilket var uppskattat. Sjöräddningssällskapet var där med sin räddningsbåt ”Arizona” och för att ytterligare slå ett slag för miljön lottades en tvättning av båtbotten ut till besökarna. Fortfarande är det långt mellan bottentvättarna i landet men Sandarne Båtklubb har sedan 2 år en fungerande tvättanläggning där Söderhamns kommun har stått för inköpet medan driften sköts av klubben.

Hans-Jörgen Alsing