Kort om Hälsinglands Båtförbund

Förbundet bildades 1956 under namn Distrikt 5 tillhörande Svenska Motorbåtsunionen, men ombildades 1967 till Hälsinglands Båtförbund (HBF). Förbundets verksamhets- område omfattar hela Hälsingland. Förbundet tillhör Svenska Båtunionen (SBU) som är fritidsbåtägarnas riksorganisation

Mer om HBF

Hälsinglands BF bildades 1956 och har förnärvarande 16 klubbar som medlemmar: Klubbarnas namn: Bergvikens MS, Bollnäs BK, Enångers BS, Dellarnas BK, Hudiksvalls SSS, Hårte Södra BK, Iggesunds MK, Järvsö BK, Ljusne-Ala MK, Njutångers BK, Orsjö BK, Sandarne BK, Stenö BK, Stocka MK, Söderhamns MS, och Wallviks MBK.

Förbundets uppgift är att vara en samlande kraft för Hälsinglands båtklubbar
och främja ungdomsverksamheten i området. Bland annat genom en
ungdomsfond som delar ut x kronor varje år till de klubbar som har
Ungdomsverksamhet.

Tyvärr har förbundets roll har blivit mindre de senaste åren, men eftersom vi
har hög närvaro på våra årsmöten och ordförandeträffar finns uppenbarligen
ett stort behov av att träffas i vårt förbund. Den största utmaningen är att
locka båtintresserade yngre människor till engagemang i föreningsstyrelser
och till olika aktiviteter och få fart på ungdomsverksamheten.

FRAMGÅNGAR GENOM ÅREN

Bildandet av ungdomsfonden där alla klubbar bidrar med 3kr medlem har
gjort alla delaktiga i ungdomsverksamheten. Medverkan i Regionalt
skärgårdssamarbete tillsammans med Gästriklands BF och Roslagens BF
har har mynnat ut i en hamnhandbok för kustområdet Roslagen till Höga
kusten och ska finnas i tryck under 2022. Den har under arbetets gång också
medfört nya sjökort och utbyggnad av hamnar för fritidsbåtar efter våra
kuster. Vi har också medverkat i ett antal EU projekt som heter t ex Port
mate, Kompisprojektet, St Olofs waterways med mera.

VÄRT ATT BESÖKA MED BÅT I FÖRBUNDET

För den som vill besöka oss med båt rekommenderar vi att följa
Jungfrukusten från Furuvik upp mot Granskär i Gävle eller besöker
restaurangen på segelsällskapets Huseliharen innan man seglar vidare mot
Kusön och Kusökalv. Kulinariska höjdpunkter erbjuds bland annat på
Bergmans fisk i Norrsundet, Axmar brygga, Trollharens fisk, Skärså, Borka
brygga, Hölick, Stocka, Mellanfjärden och Sörfjärden när det gäller
Hälsingland. Storjungfrun är ett kärt resmål för de som är på väg till eller ifrån Höga kusten
och om man sedan tar Jungfruleden kan man hälsa på SMS klubbholme
Enskärsorn och sedan gå vdare från Skatöns udde upp mot Skärså.
Storhamn på Agön är ett annat välbesökt ställe och behöver man tanka och
äta finns Borka brygga inom räckhåll. Nästa anhalt kan bli Hölick där det
också finns restaurang men sedan är det tyvärr inget direkt lockande före
Stocka.