Kontrollera din flytväst

Skrivet 2011-01-11

För varje oxvecka vi passerar ökar förväntningarna i takt som ljusets återkomst. Och i väntan på snösmältningen kan det vara rena terapin att se över den automatiska flytvästen, och det gör man enkelt själv.

Automatisk flytväst kallar man dom västar som ska blåsa upp sig själva när man hamnar i vattnet. Att dom gör så, beror på att västen är försedd med en utlösare som, när den hamnar i vatten reagerar och sticker hål på en gaspatron som fyller västens inbyggda luftblåsa.

Men man ska vara medveten om att dom flesta tekniska framsteg som görs samtidigt skapar en massa felkällor som, om dom inte kontrolleras med jämna mellanrum, kan ställa till mer problem än dom löser. Men samma sak gäller ju för dom flesta s.k. tekniska landvinningar.

Den automatiska flytvästen fungerar alltså bara om allt är som det ska, det vill säga: Att västen inte redan är utlöst och gaspatronen tömd. Att patronen är ordentligt åtdragen så att gasen verkligen hamnar i luftblåsan och inte läcker ut åt sidorna, vilket är ganska vanligt sägs det..

Om inte gasen hamnar i den inbyggda blåsan så är man illa ute, för då hjälper det heller inte att dra i det manuella snöret. Och är det ”punka” på blåsan.. är det lika problematiskt. Då vill det till att vara en duktig simmare.

Utförande och färger kan variera mellan olika fabrikat. En färggrann väst är dock att föredra ur säkerhetssynpunkt, eftersom den är betydligt lättare att se på en upprörd vattenyta om någon har ramlat i sjön. Men principen är densamma hos alla västar och skiljer sig inte nämnvärt från min egen som du kan se på bilderna nedan.

När allt fungerar, och det gör det om man tar sig tid att kontrollera den då och då, så dom här västarna absolut att föredra för vuxna personer som vill behålla rörligheten ombord. Och att kolla västen är lätt som en plätt.

Gör så här!

Alla automatiska flytvästar har ett kardborrelås som är lätt att öppna.

När du har öppnat västen hittar du en utlösningsmekanism som i regel ligger i någon sorts ficka. Kontrollera att det manuella utlösningssnöret sitter på plats och inte är utdraget ur mekanismen.

Kontrollera att den gröna säkringen sitter där den ska.

Och den gröna indikatorknappen likaså.

Skruva ur kolsyrepatronen och kontrollera att den inte är perforerad i änden. Om så är fallet är den tom och måste bytas. Annars är det bara att skruva in patronen för hand igen, dra till ordentligt men med måtta. Skruva inte in patronen om inte säkringen är på plats för då kan den lösa ut…

Uppe vid kragen finns det ett litet rör som är tänkt att man ska själv kunna blåsa luft i för att fylla västen om inget annan fungerar. Hur det ska gå till när man har fallit överbord samtidigt som man ska försöka hålla näsan över vattnet är en helt annan fråga….

För att kontrollera tätheten kan man skruva ur gaspatronen och blåsa upp västen manuellt genom det lilla röret, sen låter man västen ligga ett dygn. Om den inte har förlorat nån luft under den tiden så vet man att blåsan är tät och då är det bara att töma blåsan på luft, skruva tillbaka gaspatronen och trycka ihop kardborrelåset, men glöm inte att det manuella utlösningssnöret ska sticka ut och vara lätt åtkomligt..

En automatisk väst ska förvaras torrt eftersom fukt kan aktivera utlösningsmekanismen. Blir västen våt bör man torka den så snabbt som möjligt. Då skruvar man ur patronen och låter västen hänga tills den är ordentligt torr igen innan patronen skruvas tillbaka.

redaktörn

Fler artiklar