Medlemsnytta för klubben/föreningen

Klubbarna/Föreningarna som är medlemmar i Gävleborgs Båtförbund får tillgång
dels till den service vi erbjuder genom Svenska Båtunionen och dels de förmåner vi
kan erbjuda lokalt:
· Gratis tillgång till Båtunionens webbaserade administrationssystem BAS-K för
hantering av medlemsregister, sommar och vinterplatser, avgiftsavisering,
reskontra, mail- och SMS-funktion och många andra klubbadministrativa
uppgifter.
· Båtunionens båtklubbsförsäkring, se nedan.
· Möjlighet till förmånligt ”Båtklubbslån” genom Swedbank. Läs mer på
www.batunionen.se

Medlemsnytta för klubbens/föreningens medlemmar.
Som medlem i en båtklubb/förening som är ansluten till Hälsinglands Båtförbund har
du bland annat följande förmåner:
· Du får tidningen Båtliv som utkommer sex gånger per år.
· Du har möjlighet att teckna en förmånlig båtförsäkring som administreras av
Svenska Sjö AB.
· Du är olycksfallsförsäkrad vid arbete i hamnen (gäller även medhjälpare), se
nedan
· Du får ta del av de erbjudanden om rabatter på båttillbehör mm som förbundet
förhandlar fram, se nedan.
· Din klubb/förening får fortlöpande information om aktuella båtlivsfrågor som
kan skickas ut till dig.

Förutom våra lokala medlemsförmåner inom GBF så har vi ytterligare
ett antal förmåner för er medlemmar som vi tagit fram tillsammans
med SBU.
Gå in på www.batunionen.se klicka på BÅTKLUBB gå sedan till
Medlemsförmåner. Där finner du erbjudande med kontaktuppgifter till
följande erbjudande och företag.
· Kameraövervakning för klubbar och hem från Secits Sweden AB
· Hjärtstartare för båtklubbar från Svenska Sjö och Livräddarna i Vaxholm
· Stapels kontorsmaterial. Toner, bläck datatillbehör.
· Ledkungen energisnåla lampor för båten och hemmet.
· Gratis Livboj från Trygg/Hansa.
· Securemark. Stöldmärkning av motorer.
· Svenska Sjö. Båtklubbsförsäkringar.
· Marinarmatur. Belysning för båt och bryggor.
· Coboats. App mot stöld och brand och inbrott i båten.

SBU:s allmänna Båtklubbsförsäkring
Genom medlemskap i Svenska Båtunionen har båtklubben automatiskt en
båtklubbsförsäkring i Svenska Sjö AB i samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringen ger
ett bra grundskydd. Men det finns också möjlighet att utöka skyddet med
tilläggsförsäkringar och en cisternförsäkring.
Olycksfallsförsäkringen gäller för medlemmar inom klubbens hela
verksamhetsområde. Det behöver inte vara en utlyst aktivitet.
Försäkringen gäller också för medlemmar vid aktivitet på annan plats om den är utlyst av
klubben, förbundet eller SBU.
Försäkringen gäller även för deltagare som inte är medlemmar och deltar i av klubben
utlyst aktivitet, seglarskola eller liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista
med namn och adress.
Tävling räknas emellertid inte som aktivitet!
Följande beloppsgränser gäller i grundförsäkringen:

Egendom 2 Prisbasbelopp
Styrelseansvar 5 Prisbasbelopp
Olycksfall 10 Prisbasbelopp
Ansvar 5 000 000,-
Ansvar vid lyft 1 000 000,-
Förmögenhetsbrott 2 Prisbasbelopp
Rättsskydd 5 Prisbasbelopp
Olycksfall 10 Prisbasbelopp
Oljeskada på annans egendom 1 000 000,-
Hyresförlust 2 Prisbasbelopp
Extra kostnad 2 Prisbasbelopp
2019 är ett prisbasbelopp är 46 500,-

Oljeskada på annans egendom gäller för skada genom oförutsedd utströmning av olja
eller annan brandfarlig vätska på annans egendom (inkl. arrenderad/hyrd egendom).
Med olja menas också andra typer av vätskor som förvaras i eller används av cistern,
rörsystem, fordon eller liknande anordningar. Utreder och företräder klubben vid tvist
samt utbetalar eventuellt skadestånd upp till 1 mkr.

Medlemssystemet BAS
Bas är ett webbaserat IT- system som förenklar det administrativa arbetet för alla som är
en del av Svenska Båtunionen. Båtklubbsfunktionärer, båtförbundens funktionärer,
SBU-funktionärer – alla har sin del i BAS.

BAS består av flera olika funktioner som används i olika syften. BAS-K är ett
administrativt stöd för båtklubbar, BAS-F är ett administrativt stöd för båtförbunden och
BAS-C för Svenska Båtunionen och Båtliv centralt. Backup av BAS görs varje dygn.
Backup och loggar sparas i arkiv. Blir något fel förlorar man maximalt ett dygns arbete.
Samtidigt kan du återställa fel som upptäckts långt efter de inträffade.

BAS för Båtklubben och dess medlemmar
I BAS-K kan klubben bland annat hantera sin hamn och sitt varv(båtplatser och ägare),
schemalägga aktiviteter (till exempel vakthållning eller sjö- och torrsättning) samt avisera
och registrera avgiftsinbetalningar. I BAS-K kan du även finna information om vem som
är ansvarig inom olika områden i båtklubben, vem som är ansvarig kassör, funktionärer,
styrelse osv.

Som medlem i klubb kan du till exempel anmäla dig till schemalagda aktiviteter, anmäla
dig till olika köer, göra ändringsanmälningar gällande dina kontaktuppgifter eller
båtinnehav m.m.

Kom igång med BAS-K
Har din klubb inte kommit igång med BAS-K ännu? Kontakta ert regionala båtförbund
eller Svenska Båtunionens kansli så får ni hjälp.