Ungdomsverksamhet i Gävleborgs Båtförbund

GBF har sedan många år en fond där varje enskild medlem bidrar med 3 kr per år och pengarna delas sedan ut till de klubbar som har ungdomsverksamhet. Detta sker emellertid inte med någon automatik utan klubbarna får ansöka om bidrag varje år.

Om man har bedrivit någon form av ungdomsverksamhet är man kvalificerad för att få bidrag från fonden, men om man har speciella investeringsbehov eller behöver pengar till någon särskild insats kan man vara berättigad till en extra slant.

Det är årsmötet som tar beslut om hur mycket som ska tillfalla de sökande sedan styrelsen berättat hur mycket pengar som finns att dela ut och föreslagit lämpliga summor.

Vi jobbar också aktivt för att få klubbarna att bedriva ungdomsverksamhet och stöttar i den omfattning som behövs.