Hårte Södra Båtklubb stiftades den 13 april 1987 á Morskatsberget i Hårte.
Klubben är en sammanslutning av båtintresserade medlemmar och stugägare i
Hårte-området inom Nordanstigs kommun i Hälsingland.

Hårte Södra Båtklubb har till ändamål bland annat följande.

Att:

  • Ordnigställa båtplatser för sina medlemmar i en välordnad miljö med eget
    klubbhus där gemenskapen kan utvecklas på bästa sätt till alla medlemmars trevnad och avkoppling.
  • Tillvarataga båtfolkets intressen i frågor rörande småbåtshamnar, uppläggningsfrågor
    och allmän båtservice.
  • Genom upplysning och information verka för ökat sjövett och ökad sjösäkerhet.
  • Verka för och förbättra medlemmarnas navigationskunskaper.
  • Genom olika arrangemang inom båtklubbens verksamhet öka medlemmarnas trevnad och berika sjölivet.

Ordförande
Peter Schönborg
Bållebergsvägen 48 820 70 Bergsjö


Vice Ordförande
Klas-Göran Persson
Nyvägen 5 820 76 Jättendall


Sekreterare
Jan Cristensson
Martallsvägen 4 13552 Tyresö


Kassör
Ulf Nygårds
Hårte 130 820 76 Jättendal


Klubbmästare
Maj Lis Retzel
Backstigen 32 14263 Trångsund


Styrelsesuppleanter
Henrik Sandström
Bågevägen 95 856 52 Sundsvalll
Camilla Wallström
Sågvägen 2 82074 Stocka


Valberedning
Stig Olsson
Rolf Melin
Anders Johansson


Revisorer
Sören Carlsson
Backslingan 32 142 63 Trångsund.
Sten-Olov Kardell
Håcksta 820 76 Jättendal.


Revisorers suppleant
Thomas Retzell
Rosenborgsgatan 12 852 38 Sundsval

Historik Över Hårte Södra Båtklubb upprättad 99-07-07 av David Belin

Början till byggande av båthamnen och därefter bildande av Hårte Södra Båtklubb blev när
Hans Jervströms båt sjönk i en sydostlig storm med högvatten mitt i sommaren 1984.
Irma och David tittade ut på morgonen och såg något som rördes i vågorna, det var Hans
båt förtöjningen hade lossnat i fören när en stock kom farande genom vindrutan med påföljd
att den vände aktern mot vågorna vattenfylldes och gick till botten. När vi väckte Hans och han
gnuggat sömnen ur ögonen samt konstaterat vad som hänt fällde han följande yttrande. Alldrig mer
någon båt här förän vi har byggt en båthamn.

Den 10 augusti 1985 ansöktes om förhandsbesked för bygglov av en pir. Den 14 oktober fick vi
avslag från Länstyrelsen. Vi kunde överklaga hos Regeringen (Bostadsdepartementet) och det
gjordes den 29 oktober.Den 21 november 1985 fick vi fick vi svar dels genom ett telefonsamtal
och dels skriftligt att ärendet skulle till kammarätten i Sundsvall. Det dröjde därefter ända
till den 15 juni 1987 med ett positivt svar därifrån.

Då började planeringen med att fråga flera båtägare om intresset för en båthamn vi räknade med
ca: 8 stycken. David fick i uppdrag att gå på ”berget” och fråga Arne. Vi var väl lite tveksam
till hur hans inställning var till ett hamnbygge. Arne tände direkt på idén och ville omgående
gå ner och titta. Vi frågade därefter alla tänkbara här på den södra sidan, vi blev 20 stycken.
I augusti 1987 fick vi bygglov av en stenpir.

SÖNDAGEN DEN 13 SEPTEMBER 1987 BILDADES HÅRTE SÖDRA BÅTKLUBB PÅ BERGET HOS ARNE OCH EMMA-STINA.

Onsdagen den 16 september 1987 satt Arne och David ut flukter för båthamnbygget.
Måndagen den 28 september började Harry Larsson med vägen ned till båthamnen och började
därefter att köra sten till piren.

Båtklubbsmedlemmarna arbetade i båthamnen varannan lördag och söndag med att lägga ut räls
som köpts från SJ för 4 000 kronor därefter svetsades rälsarna ihop som underlag för själva
bygget. Två medlemmar ramlade i havet under arbetets gång.
Efter utläggning av rälsarna kördes mera fyllning ut över de nedlagda rälsarna ca: 3 500 kbm.
sten därav 750 kbm. från Myckelmyrberget resten från Ranja och Birger Olssons grustag utan kostnad.

Ansökan om bygglov för klubbrum och förrådsbyggnad sändes den 1 november 1987.
Bygglov beviljades den 18 januari 1988.

För rensning av hamnbassängen söktes bygglov som beviljades av Östersunds Tingsrätts
Vattendomstol den 19 november 1987.

Den 27 november 1987 var 6 klubbmedlemmar på en sommarstugetomt och avverkade för sågning
40 stockar samt 5 kbm. massaved. Båkab hade avverkat en ledningsgata på Bengt Collings
skogskifte.Timmret blev liggande så länge att det inte gick att sälja till något sågverk.
Bengt gjorde då en uppgörelse med Båkab och sedan fick båtklubben virket som därefter sågades
till resningsvirke för klubbhuset vid Nya Snickeriets såg av David och tre medhjälpare från klubben.

Vintern 1988 snickrade bryggor i Nya Snickeriets lokaler av Arne, Ulf och David. Arne hade ordnat
med sponsorer för allt virke till underredet och bryggor.

Den 14 april 1988 upplånade båtklubben 25 000 kronor med Arne som låntagare och David och Sven
som borgenärer.

Lördagen den 4 juni 1988 satte vi ut Y-bommarna gjorda av rostfria rör som några av medlemmarna
svetsat ihop vid Kvarnmons lokaler. De rostfria rören hade inköpts av Stig Olsson på Fagersta
stålverk för 6:25 kr/kg.

Lördagen den 23 juli 1988 avhölls Hårte Södra Båtklubbs första årsmöte med 13 medlemmar
närvarande. På kvällen inbjöds medlemmar med damer på supé i Hårte gamla skola.
En tipsrunda till båthamnen avslutades med korvgrillning och uppvaktning med blommor
och presenter av klubbens eldsjäl ARNE på hans 60-årsdag. Båthamnen döptes även den
kvällen till MORSBERGSHAMNEN.

Hälsinglands Båtförbund.

Hudiksvalls Sjösportsällskap.

Enångers Båtssällskap.

Söderhamns Motorbåtssällskap

Sandarne Båtklubb.

Svenska Båtunionen.

Båtliv. Tidningens egen hemsida.

Maringuiden. Här hittar du info om alla småbåtshamnar efter hela kusten.

AIS Här hittar du info om båtar och dess rörelser

Vattenståndet Här hittar du info om vattenståndet i havet

Hårtes egen hemsida