I början av 1900-talet, i samband med att det gamla järnbruket lades ned fick utskeppningshamnen, som varit i bruk sedan mitten av 1600- talet förfalla. Men hamnens läge och den fina naturen i omgivningarna gjorde att platsen blev mycket populär bland ortens båtägare.


Gammalt foto med sjöbodar och den gamla skuthamnen i Hilleviksfjärden.

Men i slutet av 70-talet började det höjas röster för att skapa bättre ordning, när det gällde förtöjning av  fritidsbåtar som började bli allt vanligare i den inre delen av Hilleviksfjärden.

Dom här kraven ledde så småningom till att båtklubben bildades. Och den 30 augusti 1979 såg Hille BK dagens ljus.  I dag har klubben omkring 200 medlemmar. Och räknar man in familjemedlemmarna så hamnar siffran runt 600 totalt. Det är med andra ord många människor som på det här sättet erbjuds en meningsfull fritid genom Hille BK, som förfogar över 150 båtplatser.

Hille BK:s fina hamn med klubbstugan i förgrunde

Hille BK:s fina hamn med klubbstugan i förgrunden

Inom hamnområdet finns fortfarande ett antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader från järnbrukets storhetstid. Bland annat ett ”Labbi”  som tidigare användes både som mat- och sovplats för brukets arbetare. I den byggnaden ville klubben installera duschar och toaletter när ekonomin så tillät.

Men eftersom tiden gick gick i väntan på kommunens beslut i frågan, så byggde man i stället en helt ny lokal med handikapptoalett, dusch, pentry och hamnkontor i anslutning till klubbstugan.

Vi har även planerat att bygga ut antalet eluttag och vattenposter. En egen mastkran finns också med i framtidsplaneringen, berättar hamnfogden Bengt Andersson.

Som i alla båtklubbar har man återkommande aktiviteter i form av arbets och städdagar i hamnen. I samband med dessa bjuder klubben på mackor och korvgrillning i den egna grillstugan, medan fiskande klubbmedlemmar servarar ”hemfiskade sotare” , ett inslag som är mycket uppskattat. Lysfesten i slutet av augusti är en annan årlig tradition hos oss, fortsätter Bengt.

Klubben som är synnerligen aktiv, har även en ungdomskommitté som bedriver verksamhet i form av seglingskurser för de yngre. Och man har tillsammans med Trödje BK tagit på sig skötseln av GBF:s och Gävle kommuns anläggning på Gållsgrund

Bild: Hamnfogde Bengt Andersson

Inseglingen till klubbhamnen via Trödje- och Hilleviksfjärden kan uppfattas som lite svårnavigerad, men lederna prickas av klubben och håller ett minsta djup av 2 meter vid normalvattenstånd, så det är inget problem att ta sig dit om man följer utprickningen.

Klubben bedriver ingen gästhamnsverksamhet, men gästande båtar är ändå välkomna, och någonstans att förtöja sin båt går alltid att ordna betonar man från klubben som kan erbjuda både dricksvatten, handikappanpassad toalett, dusch och sopmajor.

Hamnen är inte inritad i båtsportkort nr 534, men den finns med i klubbens eget fritidskort som gavs ut 2002 och kan köpas genom båtklubben. Hamnens  position är N 60 48 35.   O 17 14 90.

Klubbordförande är Hans Erik Wiberg, sekreterare Åke Lorestig, kassör Lisa Söderström och hamnfogde Ronnie Olsson.