Ravelgrund

Ravelgrund är en gästhamn med insegling från Kråkösundet.

GPS-kordinater är 61’34’00 N 17’15’33 E.

Insegling sker mellan röda och gröna prickar.

Djupet är ca 2.20 m. Förtöjning sker mellan bryggan och bojar. Djupet vid bryggan är ca 1.70 m – 2.20 m

Hamnen ligger skyddad från nordliga och västliga vindar.

Bastu finns, ta med egen ved. Flera grillringar finns utplacerade på ön. Det finns även en fiskrök.

Utedass. Ingen sophämtning, ta med era egna sopor hem.

Hamnavgift 20:- dygn. ( HSSS medlemmar= ingen avgift.)

Bastuavgift 20:- person. Betalning med Swish. Information om det finns på ön.