Förbundet bildades 2022 under namn Distrikt 5 tillhörande Svenska Motorbåtsunionen, men ombildades 1967 till Hälsinglands Båtförbund (HBF). Förbundets verksamhets- område omfattar hela Hälsingland. Förbundet tillhör Svenska Båtunionen (SBU) som är fritidsbåtägarnas riksorganisation

Serviceplatser i Gävleborg

Gävleborgs Båtförbund &

ungdomsverksamhet

HBF har sedan många år en fond där varje enskild medlem bidrar med 3 kr per år och pengarna delas sedan ut till de klubbar som har ungdomsverksamhet. Detta sker emellertid inte med någon automatik utan lubbarna får ansöka om bidrag varje år.

 

Medlemsnytta

Klubbarna/Föreningarna som är medlemmar i Gävleborgs Båtförbund får tillgång dels till den service vi erbjuder genom Svenska Båtunionen och dels de förmåner vi kan erbjuda lokalt:

  • Båtunionens båtklubbsförsäkring, se nedan.

  • Möjlighet till förmånligt ”Båtklubbslån” genom Swedbank.

  • Gratis tillgång till Båtunionens webbaserade administrationssystem BAS-K